ร่มกระดาษสา

ตามชื่อของร่มกระดาษสา คือ ถูกทำขึ้นมาจากกระดาษสานั่นเอง โดยร่มกระดาษสานั้นสามารถนำไปเป็นสิ่งในตกแต่งสถานที่ได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร อีกทั้งยังสามารถนำร่มกระดาษสาไปประกอบการแสดง การเดินขบวนต่างๆ ได้อีกด้วย หรือจะร่มกระดาษสาไปใช้ในงานมงคลต่างๆ อย่างงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานมงคลอื่นๆ ได้อีกด้วย ร่มกระดาษสานั้นเป็นร่มที่ไม่สามารถกันฝนได้ ส่วนมากจึงนำมาเป็นร่มประกอบการแสดง หรือเป็นร่มสำหรับตกแต่งงานนั่นเอง เพราะด้วยการที่เป็นกระดาษเลยทำให้สามารถเล่นสีสันได้มากนั่นเอง สามารถลงสีน้ำมันให้เล่นสีสันฉูดฉาดได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ร่มที่สวยงามตามที่ต้องการนั่นเอง อีกทั้งวิธีการรักษาก็ควรจะให้ตัวร่มนั้นหลีกเลี่ยงความชื้นมากที่สุด เพราะอาจจะทำให้ร่มเกิดความเสียหายได้ และเมื่อใช้เสร็จก็ควรดูแลเรื่องฝุ่นให้ดี ให้คอยปัดฝุ่นเพื่อเป็นยืดอายุการใช้งานของร่มกระดาษสาด้วย หากท่านใดกำลังมองหาร่มที่สามารถตกแต่งสถานที่ได้ ประกอบการแสดงต่างๆ หรือจะให้เป็นของขวัญ…